11 (407) 2016

Mục lục

Các bài chính

Nhà nước kiến tạo phát triển - Khái niệm và những yếu tố thành công Tóm tắt PDF
Ngô Huy Đức, Nguyễn Thị Thanh Dung 3-9
Tình hình nghiên cứu hệ giá trị Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàn 10-16
Học giả Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố Tóm tắt PDF
Ngô Thế Long 17-27
Tiến triển trong hợp tác nghiên cứu và điều tra tư liệu EFEO tại Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt PDF
Wada Atsuhiko 28-34
Một vài nét về quá trình hiện đại hóa Thư viện KHXH giai đoạn 2008-2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Phương Hoài 35-43
Xây dựng bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn nhằm chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Nga 44-50

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu Tóm tắt PDF
Trần Anh Tuấn 51-53

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Ban biên tập 54-57

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
58-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP