10 (406) 2016

Mục lục

Các bài chính

Loại suy như là một hình thức tư duy và ý nghĩa của nó trong nhận thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Gia Thơ 3-8
Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP và một số tác động của nó tới Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hoàng, Đoàn Thị Quý 9-17
Một số vấn đề về hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hoa 18-25
Các hướng nghiên cứu về nhân cách con người Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thu Trang 26-33
Một số cách tiếp cận nghiên cứu sức khỏe đô thị Tóm tắt PDF
Đoàn Phương Thúy 34-41
Tác động của Chương trình 135 đến sinh kế của người Mường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Anh 42-48
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Cuộc đua nước rút Tóm tắt PDF
Bình Tâm, Tiến Nam 49-56

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tú 57-59

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
60-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP