6 (402) 2016

Mục lục

Các bài chính

Đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Trần Đại Quang 3-5
Nâng cao chất lượng nghiên cứu để khoa học xã hội thực sự đi vào cuộc sống Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 6-8
Xu thế đổi mới cơ chế vận hành của chính phủ ở các nước phát triển hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Bình 9-17
Những mâu thuẫn của việc nâng cao nhu cầu thẩm mỹ trong văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay và một số giải pháp Tóm tắt PDF
Lê Hường 18-25
Một số quan điểm lý thuyết xã hội học pháp luật và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Minh Anh 26-33
Các yếu tố tác động tới hành vi tiếp nhận thông tin báo chí trên điện thoại di động và một số khuyến nghị Tóm tắt PDF
Phạm Hương Trà, Hoàng Thu Hằng 34-39
Đôi nét về “nữ nhân viên công sở” ở Nhật Bản (từ thời kỳ Taisho đến đầu thời kỳ Showa), liên hệ với thực tiễn hiện nay Tóm tắt PDF
Dương Thu Hà 40-46
Tổng thống Obama và châu Á. Đương đầu với thử thách mang tên Trung Quốc Tóm tắt PDF
Thomas J. Christensen 47-54

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới Tóm tắt PDF
Lý Hoàng Mai 55-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 58-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP